Kerneydelser:

  • Ledelse & kommunikation
  • Læring
  • Kreativitet

Ledelse & kommunikation fordi samfundsudviklingen kræver kompetencer i at tage  ansvar gennem relevant kommunikation med andre.

Læring fordi læring gør det betydningsfuldt at være menneske. At tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, der tilfører værdi til arbejdet med kerneopgaven.

Kreativitet fordi kompetencer i og mod til at tænke anderledes er midlet til at tilpasse virksomheder til samfundsvilkårene og skabe bedre løsninger.