Virksomhedens kerneydelser er:

  • Ledelse & kommunikation
  • Læring
  • Kreativitet

Ledelse & kommunikation fordi samfundsudviklingen kræver kompetencer i at tage  ansvar og kommunikere dette med andre.

Læring fordi kompetencer i at lære er gør det meningsfuldt at være menneske. At skabe læringsrum i enhver situation og skabe læring gennem dialog, strukturerede processer og gennem berigende måder at være sammen på.

Kreativitet fordi vi – ved at tænke anderledes – kan forbedre Verden til et godt sted at være for alle. Den lille hverdagskreativitet og den store, dagsordensættende innovation har samme fokus for os, i det vi ser kreativitet er en mulighed i os alle, der kan udforskes og udvikles. Vi arbejder fx kreativt med pårørendesamarbejde og selvmordsforebyggelse, idet vi formidler nye perspektiver på mellemmenneskelig samskabelse i nye sammenhænge.