Mental trivsel er et tilbud om hjælp til at sætte stress-, depressions – og i værste fald selvmordsforebyggelse på dagsordenen i arbejdslivet.

Tabu og stigma hindrer arbejdspladser i at tage et reelt medansvar for medarbejdernes almene mentale trivsel.

Men der er klar sammenhæng mellem arbejdsliv, stress, depression og selvmord. Alle bliver ramt af personlige kriser i livet og et godt arbejdsliv er en vigtig faktor i, om vi lykkes med at arbejde os gennem krisen – eller synker ned i den.

Med den seneste bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet, hvor psykisk og fysisk arbejdsmiljø sidestilles. hvad angår krav om forebyggelse og tilrettelæggelse af arbejdsopgaven, betones arbejdspladsens betydning for den enkeltes trivsel.

Mental trivsel og arbejdsliv hænger sammen. Den gensidige påvirkning er indiskutabel. Halvdelen af dem, der dør af  selvmord er i kendt i sundhedssystemet, for den anden halvdel gælder, at omgivelserne har set tegn og varsler, men ikke forholdt sig til dem. Det kan sammenlignes med at blive ved med at ignorere, at folk snubler over det løse bræt på trappen og først forholde, når den første har brækket halsen!

Den ekspertise og erfaring arbejdspladsen i forvejen har i forebyggelse og sundhedsfremme kan relativt enkelt udvides til også at indeholde stress-, depressions- og selvmordsforebyggende indsatser.

Vi tilbyder hjælp til dette på et evidensbaseret grundlag, med certificerede trænere og under supervision af kolleger i lande, der er langt fremme med at integrere mental trivsel i forebyggelsesarbejdet.

Læs mere her:

https://www.constructionworkingminds.org/danish-home

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmiljoe/om-psykisk-arbejdsmiljoe/bekendtgoerelse-om-psykisk-arbejdsmiljoe/

https://www.etsundtarbejdsliv.dk/artikler/nu-er-der-sat-ord-paa-reglerne-for-psykisk-arbejdsmiljoe

Et hold nyuddannede selvmordsforebyggere fra det sociale område i Hedensted og omegn.