Stop selvmord nu er et tilbud om hjælp til at sætte selvmordsforebyggelse på dagsordenen i arbejdslivet.

Tabu og stigma hindrer – blandt andre årsager – at arbejdspladser tager det ultimative ansvar for medarbejdernes psykiske trivsel i arbejdslivet. Men der er klare sammenhænge mellem arbejdsliv og selvmord.

Private årsager til at tænke på selvmord som løsning på sine problemer kan hæmmes gennem et godt arbejdsliv, der giver håb og helle fra de svære tanker og måske en udstrakt hånd og et kollegialt øre.

Omvendt kan et hårdt arbejdsmiljø med svær stresspåvirkning og anden belastning skubbe en medarbejder i en i forvejen svær livssituation i en farlig retning.

Arbejdslivet kan i sig selv være udløsende faktor, hvis arbejdsmiljøet er underkendende, hvis der er mobning eller anden psykisk terrror – eller ved store forandringer og strukturændringer, hvorved medarbejderens identitet og status trues.

Mental sundhed og arbejdsliv kan ikke – som vi har for vane – deles i ‘privatliv’ og ‘arbejdsliv’. Den gensidige påvirkning er indiskutabel. Det forholder sig da også sådan, at blot 50% af dem, der dør af selvmord, i forvejen er kendt i sundhedssystemet. Øvrige 50% sker uden varsel og med chokerede og uforberedte efterladte i såvel arbejds- som privatliv.

Når arbejdspladsen i forvejen interesserer sig for sundhedsfremmende arbejdsmiljøer er det et naturligt næste skridt at indarbejde selvmords-forebyggelse i eksisterende initiativer.

Vi tilbyder hjælp til at planlægge, inspirere til og træne i tiltag til fremme af et sundt arbejdsmiljø uden selvmord.

Vores indsatser sker på et evidensbaseret grundlag, med certificerede trænere og under supervision af kolleger i lande, der er langt længere fremme med selvmordsforebyggelse på arbejdspladser, end vi er i Danmark.

Læs mere her:

https://www.constructionworkingminds.org/danish-home

Et hold nyuddannede selvmordsforebyggere fra det sociale område i Hedensted og omegn.