Vi tilbyder hjælp til at sætte stress- & depressionsforebyggelse på dagsordenen på arbejdspladsen.

Der er klare sammenhænge mellem arbejdsliv, stress & depression. Alle kan få personlige kriser og vi ved, at et godt arbejdsliv er en betydningsfuld faktor i at arbejde sig gennem kriser.

Med Arbejdstilsynet bekendgørelse fra 2020 sidestilles psykisk og fysisk arbejdsmiljø ift. at forebygge mental mistrivsel.

Den ekspertise og erfaring arbejdspladsen i forvejen har i forebyggelse og sundhedsfremme på det fysiske område kan med enkle greb udvides til også at indeholde stress- & depressionsforebyggende indsatser.

Vi tilbyder hjælp til dette på et evidensbaseret grundlag, under inspiration og supervision fra bl.a. Australien, Canada & USA, der er længere fremme med mental trivsel i forebyggelsesarbejde.

Læs mere her:

https://www.constructionworkingminds.org/danish-home

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmiljoe/om-psykisk-arbejdsmiljoe/bekendtgoerelse-om-psykisk-arbejdsmiljoe/

https://www.etsundtarbejdsliv.dk/artikler/nu-er-der-sat-ord-paa-reglerne-for-psykisk-arbejdsmiljoe

Et hold nyuddannede ‘forebyggere’ fra det sociale område i Hedensted og omegn.