Mental trivsel er et tilbud om hjælp til at sætte stress-, depressions – og i værste fald selvmordsforebyggelse på dagsordenen i arbejdslivet.

Tabu og stigma hindrer – blandt andre årsager – at arbejdspladser tager et reelt ansvar for medarbejdernes mentale trivsel i arbejdslivet. Men der er klare sammenhænge mellem arbejdsliv, stress, depression og selvmord, som ikke kan puttes ind i kategorien ‘urobuste’ eller ‘særligt sårbare’ medarbejdere. Sammenhænge, der gør, at vi alle kan blive ramt, og at arbejdspladsen gør forskellen på, om vi arbejder os gennem kriser – eller synker ned i dem.

Med den seneste bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet, hvor psykisk og fysisk arbejdsmiljø sidestilles, bla. hvad angår krav om forebyggelse og sikker tilrettelæggelse af arbejdsopgaven, er arbejdspladsens betydning for den enkeltes trivsel yderligere betonet.

Mental trivsel og arbejdsliv kan ikke længere deles i ‘privatliv’ og ‘arbejdsliv’. Den gensidige påvirkning er indiskutabel. Det forholder sig da også sådan, at blot 50% af dem, der dør af fx selvmord, i forvejen er kendt i sundhedssystemet. Øvrige 50% tager livet af sig uden at omgivelserne har set eller forholdt sig til tegn og forvarsler. Det svarer til at ignorere at folk snubler over det løse bræt på trappen og først forholde sig til det, når den første er faldet ned og har brækket halsen!

Den ekspertice og erfaring arbejdspladsen i forvejen har i forebyggelse og sundhedsfremmende arbejdsmiljøer kan relativt enkelt bruges som struktur til næste nødvendige skridt, nemlig at indarbejde stress-, depressions- og selvmordsforebyggelse i eksisterende initiativer.

Vi tilbyder hjælp til dette på et evidensbaseret grundlag, med certificerede trænere og under supervision af kolleger i lande, der er langt fremme med at integrere mental trivsel i det generelle forebyggelsesarbejde.

Læs mere her:

https://www.constructionworkingminds.org/danish-home

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmiljoe/om-psykisk-arbejdsmiljoe/bekendtgoerelse-om-psykisk-arbejdsmiljoe/

https://www.etsundtarbejdsliv.dk/artikler/nu-er-der-sat-ord-paa-reglerne-for-psykisk-arbejdsmiljoe

Et hold nyuddannede selvmordsforebyggere fra det sociale område i Hedensted og omegn.