Tabu om selvmord koster liv!

Kun halvdelen af alle årlige selvmord kan tilskrives en psykiatrisk diagnose. Den anden halvdel er ikke kendt af sundhedssystemet i forvejen!   Danmark har længe haft fokus på at forebygge selvmord, bl.a. med forsknings- og hospitalsenheder og åbne, anonyme rådgivninger. Alligevel er selvmordsraten nogenlunde konstant, om end der er en stigning i død ved selvmord…