Arbejdsfællesskaber

Komplekse kerneopgaver trækker på tværprofessionalisme og opgavenær beslutningskompetence. Det gælder samarbejde med specialiserede fagkolleger og samarbejde på tværs af professioner, sektorer og organisationer.

Vi tilbyder indsigt i tværprofessionelle muligheder og træning i at samarbejde med kerneopgaven i fælles fokus.

Få et målrettet forløb til koordinatorer, projektledere, tovholdere, specialansvarlige, kvalitetskonsulenter etc.