Arbejdsfællesskaber

Komplekse kerneopgaver kalder på tværprofessionelt samarbejde og opgavenær beslutningskompetence. Det gælder i samarbejdet med fagkolleger med specialviden og samarbejde på tværs af professioner, sektorer og organisationer.

Vi tilbyder indsigt i tværprofessionelle muligheder og udfordringer og træning i lærende arbejdsfællesskaber med kerneopgaven i centrum.

Vi uddanner også medarbejdere i tværprofessionelle jobfunktioner som fx koordinatorer, projektledere, tovholdere, konsulenter etc.