Vi tilbyder hjælp til stress- & depressionsforebyggelse i tilknytning til det daglige arbejde.

Der er klar sammenhæng mellem arbejdsliv, stress & depression. 4 ud af 5 oplever
en eller flere gange i livet en svær personlig krise.
Vi ved at et godt arbejdsliv er en vigtig faktor i at komme sig.

Jf. Arbejdstilsynet bekendtgørelse (2020) sidestilles psykisk og fysisk arbejdsmiljø
ift. at forebygge mental mistrivsel. Den ekspertise og erfaring, arbejdspladsen i forvejen har i
at forebygge og sundhedsfremme på det fysiske område, kan med enkle greb udvides til
også at gælde det psykiske arbejdsmiljø.

Vi tilbyder hjælp til dette på et evidensbaseret grundlag, under inspiration og supervision
fra bl.a. Australien, Canada & USA, der er længere fremme med at forebygge mental mistrivsel.

Læs mere her:

https://www.constructionworkingminds.org/danish-home

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmiljoe/om-psykisk-arbejdsmiljoe/bekendtgoerelse-om-psykisk-arbejdsmiljoe/

https://www.etsundtarbejdsliv.dk/artikler/nu-er-der-sat-ord-paa-reglerne-for-psykisk-arbejdsmiljoe

Et hold nyuddannede ‘forebyggere’ fra det sociale område i Hedensted og omegn.