Pårørende som samarbejdspartnere og ressource

I et velfærdsystem under pres er opgaveglidning til pårørende den ‘tavse’ del af løsningen.

Vi tilbyder foredrag, temadage, kurser og supervision i “det konstruktive pårørendesamarbejde” – i tråd med Sundhedsstyrelsen anbefalinger og materialer.

Fx:

  • at forebygge og håndtere konflikter med pårørende
  • at afdække pårørendes ressourcer og sætte disse i spil
  • at understøtte borgerens livskvalitet gennem støtte til pårørende

Klik her for at se, hvad vi har lavet til Assens Kommune.