Pårørende som samarbejdspartnere og ressource

Pårørende, der inviteres til ligeværdigt samarbejde, finder dette meningsfuldt og berigende. I et velfærdsystem under pres bliver faglig forsvarlig opgaveglidning til pårørende en del af løsningen.

Vi tilbyder med afsæt i Hannes bog “Pårørende på tværs” evidensbaserede foredrag, temadage, kurser og supervision om “det gode pårørendesamarbejde”.

Det kan fx dreje sig om:

  • at forebygge og håndtere konflikter med pårørende
  • at afdække pårørendes ressourcer og sætte disse i spil
  • at understøtte borgerens livskvalitet gennem støtte til pårørende