Læring og voksenpædagogik

Trivsel og organisationsudvikling hænger i dag tæt sammen med kompetencer i at aflære og tillære ny viden og kompetencer. Der er derfor ikke i arbejdslivet tid og mentalt overskud til parallelle læreprocesser, dekoblet daglig praksis.

Vores læringsyn tager 100% afsæt i den lærendes organisatoriske virkelighed og behov.  Teori og metoder vælges ad hoc i dialog med den enkelte deltager.

VI tilbyder:

  • 100 – 120 timers individuelt tilpasset voksenpædagogisk grunduddannelse.
  • Tilrettelæggelse af intern organisatorisk læring.
  • Design af udviklingssamtaler (MUS, LUS, GRUS etc)
  • Design af introduktionsforløb til praktikanter, midlertidige samarbejdspartnere og nye medarbejdere.